सुचना पाटी


  • लुम्बिनी पर्यटकिय विकास बारे छलफल

    लुम्बिनी पर्यटकिय विकास बारे छलफल

    मिति २०७८ कार्तिक १ गते स्पेनमा मुख्य कार्यालय रहेको लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनका टोली संघमा पाल्नुहुँदा  सचिवालयमा संघका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपानेज्यूको अध्यक्षतामा  स्वागत तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो । उपस्तिथ सवैलाई..


  • https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5hDf2SHSjUI%3Ffbclid%3DIwAR1VSQB_Eq_A5V037r2uKQSZqCiQ05rGx-r9QjECiF9Eq19LIX2frb9rYbA&h=AT25gz0LxtoAt8YrUd1BlU8HmdFVeOGbke6fnNEl7il__7vpqzUYTQTnrfnIdyj1BDatuHLJ5W6ecv0DF1vIHScgQ5ARSZM3kRWQEkr94rE4Cj6duC7dCCZmj-SREjLTI9MVTQ