Articles Posted in the " News & Events " Category

  • औषधी व्यवसायीहरु संग  छलफल

    औषधी व्यवसायीहरु संग छलफल

    औषधी व्यवसायीहरु संग  छलफल मिति २०७८ पौष १८ गते संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य, वातावरण तथा सरसफाइ  उप समितिको संयोजनमा औषधी व्यवसायीहरु संग भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । उक्त समितिका..