Associates

सदस्यता नं.फर्मको नामप्रोपाराइटरको नामकारोवारको किसिमठेगानासम्पर्क नं. नविकरण गरेको मिति
साकेट ट्रेडिङ्ग कन्सर्नगोविन्द प्रसाद गोयन्कामुद्रा सटहीआनन्दवन-५, मणिग्राम५२०४५१२०७३-०३-३२
पंचकन्या आइरन ई. प्रा.लि.ध्रुव कुमार श्रेष्‍ठछड उत्पादनकोटीहवा६०५७१, ६०५७२२०५८-०३-३२
एभरेष्‍ट रोलिङ्ग ई. प्रा. लि.नन्दलाल गोयन्का (मु.सं)छड उत्पादनपड्सरी-१५२०६२०, ५२०९२०२०७३-०३-३२
पंच कन्या प्लाष्‍टिक ई. प्रा. लि.ध्रुव कुमार श्रेष्‍ठपाइप उत्पादनमधवलिया-४, कोटिहवा५२०९२०२०७३-०३-३२