Commerce

सदस्यता नं.फर्मको नामप्रोपाराइटरको नामकारोवारको किसिमठेगानासम्पर्क नं.नविकरण गरेको मिति
हिमाली घरमथुरा बजिमयडिलरसिपसि. न. पा. - ५, मैत्रीपथ५२०२१४२०६०-०३-३२
पवन मिष्‍ठान भण्डारपवन कुमार हलवाईमिष्‍ठान भण्डारसि. न. पा. - ५, मैत्रीपथ५२०६८०२०७३-०३-३२
उदय फेन्सी स्टोर्सधन कुमारी उपाध्याय नेपालरेडिमेड तथा फेन्सीसि. न. पा. - ५, बैंक रोड-२०६१-०३-३२
प्रकाश इन्टरप्राइजेजजय प्रकाश जयसवालगल्ला किरानासि. न. पा. - १२, प्रहरी टोल५२०८३०२०५५-०३-३२
लुम्बिनी आएल स्टोर्सजय प्रकाश जयसवालपेट्रोलियम पदार्थसि. न. पा. - १२, प्रहरी टोल५२१८३०२०५५-०३-३२