Industry

सदस्यता नं.फर्मको नामप्रोपाराइटरको नामकारोवारको किसिमठेगानासम्पर्क नं.नविकरण गरेको मिति
गौरी आएल मिलकेदारनाथ अग्रवालतेल उत्पादनसि. न. पा. - ५, लुम्बिनी रोड५२०२९०२०५७-०३-३२
शंकट मोचन मार्डन राइस एण्ड दाल मिलदुर्गा प्रसाद कान्दुचामल मिलसि. न. पा - ६, गल्लामण्डी५२०३२०२०७३-०३-३२
जयसवाल मार्डन राइस मिलविन्ध्याचल प्र. जयसवालचामल मिलसि. न. पा - ६, गल्लामण्डी९८४७०२७१४८२०७३-०३-३२
सुनगाभा ट्राभल्सनिधान चन्द्र श्रेष्‍ठट्राभल एजेन्सीसि. न. पा. - १, वेलहिया५२०१२०२०७३-०३-३२
गण्डकी सुर्ती जर्दा खैनी उद्योगकाजीमान श्रेष्‍ठसुर्तीजन्य पदार्थसि. न. पा. - १२५२०२६१२०५४-०३-३२